35060 - 031

آمار معاملات بورس کالا

تختال و شمش


 آخرین به روزرسانی :۲۳ تیر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۶

نام کالاتولیدکنندهنوع قراردادعرضه(تن)تحویلقیمت پایه(ریال)قیمت نهایی(ریال)تقاضا(تن)حجم معامله(تن)تغییرات
تختال C فولاد خوزستاننقدی/اعتباری100001397/05/3123400----


ورق


 آخرین به روزرسانی :۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۱۷

نام کالاتولیدکنندهنوع قراردادقیمت پایه (ریال)قیمت نهایی(ریال)تقاضا(تن)عرضه(تن)حجم معامله(تن)تغییرات
ورق سياه نازك(گرمHB) فولاد مبارکه اصفهاننقدی/اعتباری26190261908800506008800بدون تغییر قیمت
ورق سياه ضخیم(گرمHC) فولاد مبارکه اصفهاننقدی/اعتباری2460324603211204070021120بدون تغییر قیمت
ورق سرد Bفولاد مبارکه اصفهاننقدی/اعتباری27977279774700100004700بدون تغییر قیمت


تیرآهن و میلگرد


 آخرین به روزرسانی :۲۳ تیر ۱۳۹۷ ۱۴:۲۱

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادعرضه(تن)تحویلقیمت پایه(ریال)قیمت نهایی(ریال)تقاضا(تن)حجم معاملهتغییرات
سبد میلگرد 12 تا A3-32ذوب آهنه اصفهاننقدی/اعتباری49101397/05/312960032560245502455010 درصد افزایش
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)