35060 - 031

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 3,675,400 (0%) 0 3,668,500 3,716,900 ۱۸ بهمن
طلای ۲۴ عیار 4,900,500 (0%) 0 4,891,200 4,955,900 ۱۸ بهمن
مثقال طلا 15,920,000 (0%) 0 15,890,000 16,100,000 ۱۸ بهمن
مثقال / عیار جهانی 15,900,000 (0%) 0 15,856,000 15,902,000 ۱۸ بهمن
مثقال / حواله دلار 15,887,000 (0%) 0 15,842,000 15,888,000 ۱۸ بهمن
مثقال / بر مبنای سکه 18,275,000 (0%) 0 18,213,100 18,358,900 ۱۸ بهمن
طلای 18 عیار / 740 3,626,000 (0%) 0 3,620,000 3,667,000 ۱۸ بهمن
طلای دست دوم 3,762,870 (0%) 0 3,762,870 3,762,870 ۲۲ شهریور
آبشده نقدی 15,920,000 (0%) 0 15,890,000 16,100,000 ۱۸ بهمن
آبشده بنکداری 15,930,000 (0%) 0 15,900,000 16,110,000 ۱۸ بهمن
آبشده کمتر از کیلو 15,925,000 (0%) 0 15,895,000 16,105,000 ۱۸ بهمن
آبشده شنبه ای 15,860,000 (0%) 0 15,800,000 15,930,000 ۱۸ بهمن
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)