37741350-55 031

اکسین و کاویان و گیلان

لیست قیمت ورق گیلان موجود در کارخانه به شرح زیر می باشد

                         آخرین به روزرسانی :

  ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ۱۳:۵۲
نام محصول ضخامت عرضنوعکیفیت قیمت
ورق گیلان 21000رولst37
ورق گیلان 2/51000رولst37
ورق گیلان 31000رولst37
ورق گیلان 3/51000رولst37
ورق گیلان 41000رولst37
ورق گیلان 61000رولst37
ورق گیلان 61250رولst37
ورق گیلان 81000رولst37
ورق گیلان 81250رولst37
ورق گیلان 101250رولst37320000
ورق گیلان 101000رولst37320000
ورق گیلان 81000رولst37
ورق گیلان 10650رولst37
ورق گیلان 121000رولst37
ورق گیلان121250رولst37
ورق گیلان 151000رولst37
ورق گیلان 151250رولst37

لیست قیمت ورق اکسین اهواز به شرح زیر می باشد

                         آخرین به روزرسانی :

  ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ۱۳:۴۶
نام محصولضخامتابعادنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق اکسین اهواز86*2 و 12*2شیتA283
ورق اکسین اهواز106*2 و 12*2شیتA283350000
ورق اکسین اهواز126*2 و 12*2شیتA283343000
ورق اکسین اهواز156*2 و 12*2شیتst37343000
ورق اکسین اهواز206*2 و 12*2شیتst37318000
ورق اکسین اهواز256*2 و 12*2شیتst37317000
ورق اکسین اهواز306*2 شیتst37
318000
ورق اکسین اهواز356*2شیتst37319000
ورق اکسین اهواز406*2شیتst37315000
ورق اکسین اهواز456*2شیتst37300000
ورق اکسین اهواز506*2شیتst37313000
ورق اکسین اهواز556*2شیتST37
ورق اکسین اهواز606*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز706*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز806*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز1006*2شیتST37-
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)