35060 - 031

اکسین و کاویان و گیلان

لیست قیمت ورق گیلان موجود در کارخانه به شرح زیر می باشد

                         آخرین به روزرسانی :

  ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶
نام محصول ضخامت عرضنوعکیفیت قیمت
ورق گیلان 21000رولst37-
ورق گیلان 2/51000رولst37116000
ورق گیلان 31000رولst37116000
ورق گیلان 41000رولst37116000
ورق گیلان 81000رولst37119000
ورق گیلان 81250رولst37-
ورق گیلان 101000رولst37119000
ورق گیلان 10زیر 1 متر رولst37-

لیست قیمت ورق اکسین اهواز به شرح زیر می باشد

                         آخرین به روزرسانی :

  ۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۷:۱۰
نام محصولضخامتابعادنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق اکسین اهواز86*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز106*2شیتST37150000
ورق اکسین اهواز126*2شیتST37150000
ورق اکسین اهواز156*2شیتST37150000
ورق اکسین اهواز206*2شیتST37145500
ورق اکسین اهواز256*2شیتST37144000
ورق اکسین اهواز306*2شیتST37144000
ورق اکسین اهواز356*2شیتST37145000
ورق اکسین اهواز406*2شیتST37142000
ورق اکسین اهواز456*2شیتST37142000
ورق اکسین اهواز506*2شیتST37140500
ورق اکسین اهواز556*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز606*2شیتST37-

لیست قیمت ورق اکسین موجود در اصفهان به شرح زیر می باشد

                         آخرین به روزرسانی :

  ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۳:۴۹
نام محصولضخامتطولعرضنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق اکسین اهواز862شیتST3728000
ورق اکسین اهواز862شیتST3327800
ورق اکسین اهواز1062شیتST3728000
ورق اکسین اهواز1262شیتST3728000
ورق اکسین اهواز1262شیتST3327200
ورق اکسین اهواز12طول مختلف2شیتST3727000
ورق اکسین اهواز12طول مختلف2شیتST3326700
ورق اکسین اهواز1562شیتST3328000
ورق اکسین اهواز15طول مختلف2شیتST3326400
ورق اکسین اهواز15طول مختلف2شیتST3727000
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)