35060 - 031

اکسین و کاویان و گیلان

لیست قیمت ورق گیلان موجود در کارخانه به شرح زیر می باشد

                         آخرین به روزرسانی :

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ۱۷:۵۶
نام محصول ضخامت عرضنوعکیفیت قیمت
ورق گیلان 21000رولst37
ورق گیلان 2/51000رولst37196000
ورق گیلان 31000رولst37186000
ورق گیلان 3/51000رولst37186000
ورق گیلان 41000رولst37183000
ورق گیلان 61000رولst37-
ورق گیلان 81000رولst37
ورق گیلان 81250رولst37-
ورق گیلان 101250رولst37-
ورق گیلان 101000رولst37
ورق گیلان 8650رولst37-
ورق گیلان 10650رولst37-
ورق گیلان 121000رولst37
ورق گیلان 121250رولst37-

لیست قیمت ورق اکسین اهواز به شرح زیر می باشد

                         آخرین به روزرسانی :

  ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۶:۲۸
نام محصولضخامتابعادنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق اکسین اهواز86*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز106*2شیتST37226000
ورق اکسین اهواز126*2شیتST37226000
ورق اکسین اهواز156*2شیتST37215000
ورق اکسین اهواز206*2شیتST37207000
ورق اکسین اهواز256*2شیتST37206000
ورق اکسین اهواز306*2شیتST37199000
ورق اکسین اهواز356*2شیتST37199000
ورق اکسین اهواز406*2شیتST37199000
ورق اکسین اهواز456*2شیتST37199000
ورق اکسین اهواز506*2شیتST37196000
ورق اکسین اهواز556*2شیتST37
ورق اکسین اهواز606*2شیتST37198000
ورق اکسین اهواز706*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز806*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز1006*2شیتST37-

لیست قیمت ورق اکسین موجود در اصفهان به شرح زیر می باشد

                         آخرین به روزرسانی :

  ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ۱۶:۳۸
نام محصولضخامتطولعرضنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق اکسین اصفهان862شیتST37-
ورق اکسین اصفهان862شیتST33-
ورق اکسین اصفهان10122شیتST37170000
ورق اکسین اصفهان12122شیتST37170000
ورق اکسین اصفهان1262شیتST33-
ورق اکسین اصفهان12طول مختلف2شیتST37-
ورق اکسین اصفهان12طول مختلف2شیتST33-
ورق اکسین اصفهان1562شیتST33-
ورق اکسین اصفهان15122شیتST37155000
ورق اکسین اصفهان20122شیتST37137000
ورق اکسین اصفهان25122شیتST37137000
ورق اکسین اصفهان3062شیتST37135000
ورق اکسین اصفهان3562شیتST37135000
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)