37741350-55 031

اکسین و کاویان و گیلان

لیست قیمت ورق گیلان موجود در کارخانه به شرح زیر می باشد

                         آخرین به روزرسانی :

  ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۶:۳۲
نام محصول ضخامت عرضنوعکیفیت -
ورق گیلان 21000رولst37285000
ورق گیلان 2/51000رولst37285000
ورق گیلان 31000رولst37285000
ورق گیلان 3/51000رولst37285000
ورق گیلان 41000رولst37285000
ورق گیلان 61000رولst37-
ورق گیلان 61250رولst37
ورق گیلان 81000رولst37-
ورق گیلان 81250رولst37-
ورق گیلان 101250رولst37
ورق گیلان 101000رولst37-
ورق گیلان 8650رولst37-
ورق گیلان 10650رولst37-
ورق گیلان 121000رولst37-
ورق گیلان121250رولst37-
ورق گیلان 151000رولst37-
ورق گیلان 151250رولst37-

لیست قیمت ورق اکسین اهواز به شرح زیر می باشد

                         آخرین به روزرسانی :

  ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۶:۱۸
نام محصولضخامتابعادنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق اکسین اهواز86*2 و 12*2شیتA283-
ورق اکسین اهواز106*2 و 12*2شیتA283
ورق اکسین اهواز126*2 و 12*2شیتA283320000
ورق اکسین اهواز156*2 و 12*2شیتst37320000
ورق اکسین اهواز206*2 و 12*2شیتst37290000
ورق اکسین اهواز256*2 و 12*2شیتst37290000
ورق اکسین اهواز306*2 شیتst37290000
ورق اکسین اهواز356*2شیتst37290000
ورق اکسین اهواز406*2شیتst37290000
ورق اکسین اهواز456*2شیتst37290000
ورق اکسین اهواز506*2شیتst37290000
ورق اکسین اهواز556*2شیتST37290000
ورق اکسین اهواز606*2شیتST37290000
ورق اکسین اهواز706*2شیتST37290000
ورق اکسین اهواز806*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز1006*2شیتST37-
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)