35060 - 031

اکسین و کاویان و گیلان

لیست قیمت ورق اکسین اهواز به شرح زیر می باشد

                         آخرین به روزرسانی :

  ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۰۸
نام محصولضخامتابعادنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق اکسین اهواز86*2شیتST3760000
ورق اکسین اهواز106*2شیتST3730000
ورق اکسین اهواز126*2شیتST3730000
ورق اکسین اهواز1512*2/5شیتST3730000
ورق اکسین اهواز206*2شیتST3730200
ورق اکسین اهواز256*2شیتST3730200
ورق اکسین اهواز306*2شیتST3730500
ورق اکسین اهواز356*2شیتST3730700
ورق اکسین اهواز406*2شیتST3730700
ورق اکسین اهواز456*2شیتST3730700
ورق اکسین اهواز506*2شیتST3730700
ورق اکسین اهواز606*2شیتST3730700لیست قیمت ورق اکسین موجود در اصفهان به شرح زیر می باشد

                         آخرین به روزرسانی :

  ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۳:۴۹
نام محصولضخامتطولعرضنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق اکسین اهواز862شیتST3728000
ورق اکسین اهواز862شیتST3327800
ورق اکسین اهواز1062شیتST3728000
ورق اکسین اهواز1262شیتST3728000
ورق اکسین اهواز1262شیتST3327200
ورق اکسین اهواز12طول مختلف2شیتST3727000
ورق اکسین اهواز12طول مختلف2شیتST3326700
ورق اکسین اهواز1562شیتST3328000
ورق اکسین اهواز15طول مختلف2شیتST3326400
ورق اکسین اهواز15طول مختلف2شیتST3727000  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)