35060 - 031

اکسین و کاویان و گیلان

لیست قیمت ورق اکسین اهواز به شرح زیر می باشد

                         آخرین به روزرسانی :

  ۱ دی ۱۳۹۸ ۱۷:۰۲
نام محصولضخامتابعادنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق اکسین اهواز86*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز106*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز126*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز156*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز206*2شیتST3765500
ورق اکسین اهواز256*2شیتST3765500
ورق اکسین اهواز306*2شیتST3764800
ورق اکسین اهواز356*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز406*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز456*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز506*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز556*2شیتST37-
ورق اکسین اهواز606*2شیتST37-لیست قیمت ورق اکسین موجود در اصفهان به شرح زیر می باشد

                         آخرین به روزرسانی :

  ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۳:۴۹
نام محصولضخامتطولعرضنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق اکسین اهواز862شیتST3728000
ورق اکسین اهواز862شیتST3327800
ورق اکسین اهواز1062شیتST3728000
ورق اکسین اهواز1262شیتST3728000
ورق اکسین اهواز1262شیتST3327200
ورق اکسین اهواز12طول مختلف2شیتST3727000
ورق اکسین اهواز12طول مختلف2شیتST3326700
ورق اکسین اهواز1562شیتST3328000
ورق اکسین اهواز15طول مختلف2شیتST3326400
ورق اکسین اهواز15طول مختلف2شیتST3727000  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)