35060 - 031

شمش وبیلت

لیست قیمت شمش به شرح زیر می باشد

                                                         آخرین به روزرسانی :

  ۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۶:۲۸
نام محصولابعادآنالیزمحل تحویل قیمت(ریال)
شمش آهن120*1205spاصفهان37000
شمش آهن125*1255spاصفهان36300
شمش آهن150*1505spاصفهان36300  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)