35060 - 031

تسمه کرومیت

لیست قیمت تسمه کرومیت به شرح زیر می باشد

                                            آخرین به روزرسانی :

  ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۴۷
نام محصولضخامتنوع ورقابعادقیمت(ریال)
تسمه کرومیت3فولادطبق درخواست مشتری46700
تسمه و کرومیت3گیلانطبق درخواست مشتری-
تسمه کرومیت4فولادطبق درخواست مشتری46700
تسمه و کرومیت4گیلانطبق درخواست مشتری-
تسمه کرومیت5فولادطبق درخواست مشتری 46700لیست قیمت نبشی ورقی به شرح زیر می باشد

                                                 آخرین به روزرسانی :

  ۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۲
نام محصول ضخامتابعادقیمت(ریال)
نبشی ورقی فولاد ناب تبریز330*3046700
نبشی ورقی فولاد ناب تبریز340*4046700
نبشی ورقی فولاد ناب تبریز440*4046700
نبشی ورقی فولاد ناب تبریز545*45
نبشی ورقی فولاد ناب تبریز350*50
نبشی ورقی فولاد ناب تبریز450*50
نبشی ورقی فولاد ناب تبریز460*60
نبشی ورقی فولاد ناب تبریز560*60
نبشی ورقی فولاد ناب تبریز470*70
نبشی ورقی فولاد ناب تبریز570*70
نبشی ورقی فولاد ناب تبریز680*80
نبشی ورقی فولاد ناب تبریز10100*100
نبشی ورقی فولاد ناب تبریز10100*100  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)