35060 - 031

قوطی

لیست قیمت قوطی پروفیل به شرح زیر می باشد

                                                آخرین به روزرسانی :

  ۱۰ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۵۴
نام محصولضخامتقیمت(ریال)
قوطی پروفیل1.5-
قوطی پروفیل2122000
قوطی پروفیل2/5-
قوطی پروفیل3-
قوطی پروفیل4-لیست قیمت قوطی پروفیل صدرا پروفیل تهران به شرح زیر می باشد

                                                آخرین به روزرسانی :

  ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۴۱
نام محصولضخامتقیمت(ریال)
قوطی پروفیل صدرا پروفیل تهران261700
قوطی پروفیل صدرا پروفیل تهران2.561700
قوطی پروفیل صدرا پروفیل تهران361700
قوطی پروفیل صدرا پروفیل تهران461700لیست قیمت ستونی به شرح زیر می باشد

                                                           آخرین به روزرسانی :

  ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۵۷
نام محصولوزنمحلقیمت(ریال)
ستونی14043500
ستونی14843500
ستونی16043500
ستونی17543500
ستونی18843500
ستونی20043500  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)