35060 - 031

میلگرد

لیست قیمت میلگرد ذوب آهن به شرح زیر می باشد

                                       آخرین به روزرسانی :

  ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۳۵
نام محصولسایزقیمت(ریال)
میلگرد ذوب آهن1246500
میلگرد ذوب آهن1446500
میلگرد ذوب آهن1646500
میلگرد ذوب آهن1843500
میلگرد ذوب آهن2043500
میلگرد ذوب آهن2242700
میلگرد ذوب آهن2543500
میلگرد ذوب آهن2842700
میلگرد ذوب آهن3242700لیست قیمت میلگرد فولاد روهینا جنوب به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۴۳
نام محصولسایزقیمت(ریال)
میلگرد فولاد روهینا جنوب849000
میلگرد فولاد روهینا جنوب1047500
میلگرد فولاد روهینا جنوب1246500
میلگرد فولاد روهینا جنوب1445500
میلگرد فولاد روهینا جنوب1645500
میلگرد فولاد روهینا جنوب18-
میلگرد فولاد روهینا جنوب2045000
میلگرد فولاد روهینا جنوب2245000
میلگرد فولاد روهینا جنوب25-
میلگرد فولاد روهینا جنوب2845000
میلگرد فولاد روهینا جنوب30-
میلگرد فولاد روهینا جنوب3245000لیست قیمت میلگرد فولاد کویر کاشان به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۴۹
نام محصولسایزقیمت(ریال)
میلگردفولاد کویر کاشان8-
میلگردفولادکویر کاشان10-
میلگردفولادکویر کاشان12-
میلگردفولاد کویر کاشان14-
میلگردفولادکویر کاشان16-
میلگردفولادکویر کاشان1827982
میلگردفولادکویر کاشان20-
میلگردفولادکویر کاشان2227982
میلگردفولادکویر کاشان2527982
میلگردفولادکویر کاشان2827982
میلگردفولادکویر کاشان30-
میلگردفولادکویر کاشان3227982
میلگردفولادکویر کاشان36-
میلگردفولادکویر کاشان40-لیست قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۳:۰۶
نام محصولسایزقیمت(ریال)
صبا فولاد زاگرس1046300
صبا فولاد زاگرس1244300
صبا فولاد زاگرس1443500
صبا فولاد زاگرس1643500
صبا فولاد زاگرس1843500
صبا فولاد زاگرس2043500
صبا فولاد زاگرس2243500
صبا فولاد زاگرس2543500
صبا فولاد زاگرس28-
صبا فولاد زاگرس32-لیست قیمت میلگرد آریان فولاد به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۵۱
میلگرد آریان فولادابعادقیمت(ریال)
میلگرد آریان فولاد1043000
میلگرد آریان فولاد1243000
میلگرد آریان فولاد1443200
میلگرد آریان فولاد1642700
میلگرد آریان فولاد1842700
میلگرد آریان فولاد2042700
میلگرد آریان فولاد2242700
میلگرد آریان فولاد2542700
میلگرد آریان فولاد2842700  • طلا ۱۸ 4,021,700 (0%)
  • سکه 45,880,000 (0%)
  • دلار 145,880 (0%)
  • یورو 170,260 (0%)
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)