35060 - 031

میلگرد

لیست قیمت میلگرد ذوب آهن به شرح زیر می باشد

                                       آخرین به روزرسانی :

  ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۴۳
نام محصولسایزقیمت(ریال)
میلگرد ذوب آهن1228500
میلگرد ذوب آهن1428500
میلگرد ذوب آهن1628500
میلگرد ذوب آهن1825100
میلگرد ذوب آهن2025100
میلگرد ذوب آهن2225100
میلگرد ذوب آهن25-
میلگرد ذوب آهن2824600
میلگرد ذوب آهن3224600لیست قیمت میلگرد فولاد روهینا جنوب به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۴۶
نام محصولسایزقیمت(ریال)
میلگرد فولاد روهینا جنوب826600
میلگرد فولاد روهینا جنوب1026400
میلگرد فولاد روهینا جنوب1225400
میلگرد فولاد روهینا جنوب14-
میلگرد فولاد روهینا جنوب16-
میلگرد فولاد روهینا جنوب18-
میلگرد فولاد روهینا جنوب20-
میلگرد فولاد روهینا جنوب2225400
میلگرد فولاد روهینا جنوب25-
میلگرد فولاد روهینا جنوب28-
میلگرد فولاد روهینا جنوب30-
میلگرد فولاد روهینا جنوب3225400لیست قیمت میلگرد فولاد کویر کاشان به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ۱۱:۱۷
نام محصولسایزقیمت(ریال)
میلگردفولاد کویر کاشان824404
میلگردفولادکویر کاشان1024862
میلگردفولادکویر کاشان1224404
میلگردفولاد کویر کاشان1424404
میلگردفولادکویر کاشان1624404
میلگردفولادکویر کاشان18-
میلگردفولادکویر کاشان20-
میلگردفولادکویر کاشان22-
میلگردفولادکویر کاشان25-
میلگردفولادکویر کاشان28-
میلگردفولادکویر کاشان30-
میلگردفولادکویر کاشان32-
میلگردفولادکویر کاشان36-
میلگردفولادکویر کاشان40-لیست قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۲۴
نام محصولسایزقیمت(ریال)
صبا فولاد زاگرس1023670
صبا فولاد زاگرس1223487
صبا فولاد زاگرس1422753
صبا فولاد زاگرس1622753
صبا فولاد زاگرس1822753
صبا فولاد زاگرس2022753
صبا فولاد زاگرس2222753
صبا فولاد زاگرس2522753
صبا فولاد زاگرس2822936
صبا فولاد زاگرس3222936لیست قیمت میلگرد آریان فولاد به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۲۴
میلگرد آریان فولادابعادقیمت(ریال)
میلگرد آریان فولاد1024550
میلگرد آریان فولاد1224550
میلگرد آریان فولاد1424150
میلگرد آریان فولاد1624150
میلگرد آریان فولاد1824150
میلگرد آریان فولاد2024150
میلگرد آریان فولاد2224150
میلگرد آریان فولاد2524150
میلگرد آریان فولاد2824150  • طلا ۱۸ 1,543,790 (0.68%)
  • سکه 16,211,000 (0.42%)
  • دلار 48,990 (0%)
  • یورو 58,360 (0%)
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 580-585 (%4.46)
  • شمش 385-395 (%1.3)