35060 - 031

میلگرد

لیست قیمت میلگرد ذوب آهن به شرح زیر می باشد

                                       آخرین به روزرسانی :

  ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ ۱۳:۴۳
نام محصولسایزقیمت(ریال)
میلگرد ذوب آهن12-
میلگرد ذوب آهن14-
میلگرد ذوب آهن16-
میلگرد ذوب آهن1827500
میلگرد ذوب آهن2027500
میلگرد ذوب آهن2227500
میلگرد ذوب آهن2527500
میلگرد ذوب آهن2827500
میلگرد ذوب آهن3227500لیست قیمت میلگرد فولاد روهینا جنوب به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۱ تیر ۱۳۹۷ ۱۲:۳۵
نام محصولسایزقیمت(ریال)
میلگرد فولاد روهینا جنوب836500
میلگرد فولاد روهینا جنوب1035500
میلگرد فولاد روهینا جنوب1234000
میلگرد فولاد روهینا جنوب14-
میلگرد فولاد روهینا جنوب16-
میلگرد فولاد روهینا جنوب18-
میلگرد فولاد روهینا جنوب2032800
میلگرد فولاد روهینا جنوب2232800
میلگرد فولاد روهینا جنوب25-
میلگرد فولاد روهینا جنوب2832800
میلگرد فولاد روهینا جنوب30-
میلگرد فولاد روهینا جنوب3232800لیست قیمت میلگرد فولاد کویر کاشان به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۴۹
نام محصولسایزقیمت(ریال)
میلگردفولاد کویر کاشان8-
میلگردفولادکویر کاشان10-
میلگردفولادکویر کاشان12-
میلگردفولاد کویر کاشان14-
میلگردفولادکویر کاشان16-
میلگردفولادکویر کاشان1827982
میلگردفولادکویر کاشان20-
میلگردفولادکویر کاشان2227982
میلگردفولادکویر کاشان2527982
میلگردفولادکویر کاشان2827982
میلگردفولادکویر کاشان30-
میلگردفولادکویر کاشان3227982
میلگردفولادکویر کاشان36-
میلگردفولادکویر کاشان40-لیست قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۵ تیر ۱۳۹۷ ۱۴:۵۰
نام محصولسایزقیمت(ریال)
صبا فولاد زاگرس1034400
صبا فولاد زاگرس1234400
صبا فولاد زاگرس1434400
صبا فولاد زاگرس1634400
صبا فولاد زاگرس18-
صبا فولاد زاگرس20-
صبا فولاد زاگرس22-
صبا فولاد زاگرس25-
صبا فولاد زاگرس28-
صبا فولاد زاگرس32-لیست قیمت میلگرد آریان فولاد به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ ۱۳:۵۳
میلگرد آریان فولادابعادقیمت(ریال)
میلگرد آریان فولاد10-
میلگرد آریان فولاد1225700
میلگرد آریان فولاد1425700
میلگرد آریان فولاد1625700
میلگرد آریان فولاد18-
میلگرد آریان فولاد20-
میلگرد آریان فولاد22-
میلگرد آریان فولاد25-
میلگرد آریان فولاد28-  • طلا ۱۸ 2,434,500 (0.24%)
  • سکه 30,145,000 (0.72%)
  • دلار 42,000 (0%)
  • یورو 95,830 (0%)
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)