35060 - 031

نبشی و ناودانی

لیست قیمت نبشی ناب تبریز به شرح زیر می باشد

                                     آخرین به روزرسانی :

  ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۱۱
نام محصولابعادبرندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)
نبشی 6000*3*30*30ناب تبریز-آریان فولاد-
نبشی 6000*3*40*40ناب تبریز25600آریان فولاد25550
نبشی 6000*4*40*40ناب تبریز25500آریان فولاد25300
نبشی 6000*4*50*50ناب تبریز25500آریان فولاد25700
نبشی 6000*5*50*50ناب تبریز25400آریان فولاد25300
نبشی 6000*6*60*60ناب تبریز25400آریان فولاد25300
نبشی 6000*8*80*80ناب تبریز25400آریان فولاد25300
نبشی 6000*10*100*100ناب تبریز25600آریان فولاد25300                                       آخرین به روزرسانی :

  ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۱۲
نام محصولسایزوزن برندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)
ناودانی885ناب تبریز25900آریان فولاد-
ناودانی 10100ناب تبریز25700آریان فولاد25300
ناودانی 12125ناب تبریز25600آریان فولاد-
ناودانی16170ناب تبریز26200آریان فولاد-  • طلا ۱۸ 1,543,790 (0.68%)
  • سکه 16,211,000 (0.42%)
  • دلار 48,990 (0%)
  • یورو 58,360 (0%)
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 580-585 (%4.46)
  • شمش 385-395 (%1.3)