35060 - 031

نبشی و ناودانی

لیست قیمت نبشی ناب تبریز به شرح زیر می باشد

                                     آخرین به روزرسانی :

  ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۲۹
نام محصولابعادبرندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)
نبشی 6000*3*30*30ناب تبریز48500آریان فولاد-
نبشی 6000*3*40*40ناب تبریز48000آریان فولاد-
نبشی 6000*4*40*40ناب تبریز47900آریان فولاد-
نبشی 6000*4*50*50ناب تبریز47900آریان فولاد-
نبشی 6000*5*50*50ناب تبریز47800آریان فولاد-
نبشی 6000*6*60*60ناب تبریز47800آریان فولاد-
نبشی 6000*8*80*80ناب تبریز47800آریان فولاد-
نبشی 6000*10*100*100ناب تبریز-آریان فولاد-                                       آخرین به روزرسانی :

  ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۲۹
نام محصولسایزوزن برندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)
ناودانی885ناب تبریز47900آریان فولاد-
ناودانی 10100ناب تبریز47900آریان فولاد-
ناودانی 12125ناب تبریز48000آریان فولاد-
ناودانی14147ناب تبریز48000آریان فولاد-
ناودانی16170ناب تبریز48200آریان فولاد-  • طلا ۱۸ 2,913,500 (0%)
  • سکه 38,010,000 (0%)
  • دلار 42,000 (0%)
  • یورو 119,250 (0%)
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)