35060 - 031

نبشی و ناودانی

لیست قیمت نبشی ناب تبریز به شرح زیر می باشد

                                     آخرین به روزرسانی :

  ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۳۷




نام محصولابعادبرندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)
نبشی 6000*3*30*30ناب تبریز-آریان فولاد-
نبشی 6000*3*40*40ناب تبریز-آریان فولاد-
نبشی 6000*4*40*40ناب تبریز28100آریان فولاد-
نبشی 6000*4*50*50ناب تبریز28100آریان فولاد-
نبشی 6000*5*50*50ناب تبریز28000آریان فولاد-
نبشی 6000*6*60*60ناب تبریز28000آریان فولاد-
نبشی 6000*8*80*80ناب تبریز28100آریان فولاد-
نبشی 6000*10*100*100ناب تبریز28100آریان فولاد-



                                       آخرین به روزرسانی :

  ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۳۷




نام محصولسایزوزن برندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)
ناودانی885ناب تبریز28100آریان فولاد-
ناودانی 10100ناب تبریز28100آریان فولاد-
ناودانی 12125ناب تبریز28000آریان فولاد-
ناودانی14147ناب تبریز28000آریان فولاد-
ناودانی16170ناب تبریز28300آریان فولاد-



  • طلا ۱۸ 1,873,500 (0%)
  • سکه 20,070,000 (0%)
  • دلار 42,000 (0%)
  • یورو 74,410 (0%)
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)