35060 - 031

نبشی و ناودانی

لیست قیمت نبشی ناب تبریز به شرح زیر می باشد

                                     آخرین به روزرسانی :

  ۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۷:۴۴
نام محصولابعادبرندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)
نبشی 6000*3*30*30فولاد132000آریان فولاد-
نبشی 6000*3*40*40فولاد132000آریان فولاد-
نبشی 6000*4*40*40فولاد132000آریان فولاد-
نبشی 6000*4*50*50فولاد-آریان فولاد-
نبشی 6000*5*50*50فولاد-آریان فولاد-
نبشی 6000*6*60*60فولاد-آریان فولاد-
نبشی 6000*6*80*80فولاد-آریان فولاد-
نبشی 6000*10*100*100فولاد-آریان فولاد-لیست قیمت نبشی ورقی فولاد سپهر ایرانیان به شرح زیر می باشد

                                     آخرین به روزرسانی :

  ۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۶:۳۰
نام محصول ضخامتابعادقیمت(ریال)
نبشی ورقی فولاد سپهر ایرانیان33*3-
نبشی ورقی فولاد سپهر ایرانیان34*4-
نبشی ورقی فولاد سپهر ایرانیان44*445100                                       آخرین به روزرسانی :

  ۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۴۷
نام محصولسایزوزن برندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)
ناودانی885ناب تبریز44500آریان فولاد-
ناودانی 10100ناب تبریز44000آریان فولاد-
ناودانی 12125ناب تبریز44500آریان فولاد-
ناودانی14147ناب تبریز44500آریان فولاد-
ناودانی16170ناب تبریز-آریان فولاد-
ناودانیناب تبریز
ناودانیناب تبریز  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)