37741350-55 031

ورق آلیاژی

لیست قیمت ورق آلیاژی به شرح زیر می باشد

                                                   آخرین به روزرسانی :

  ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۷:۰۱
نام محصولضخامتعرضبرندنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق آلیاژی61500فولادفابریکST52-
ورق آلیاژی61500فولادرولST52-
ورق آلیاژی81500فولادفابریکST52-
ورق آلیاژی81500سبارولST52-
ورق آلیاژی101500فولادفابریکST52-
ورق آلیاژی101500سبارولST52-
ورق آلیاژی101500فولادرولST52161000
ورق آلیاژی1012*2/5فولادST52-
ورق آلیاژی121500فولادرولST52-
ورق آلیاژی121500فولادفابریکST52-
ورق آلیاژی151500فولادفابریکst52-
ورق آلیاژی151500فولادرولST52168000لیست قیمت ورق اکسین کیفیت ST 52 به شرح زیر می باشد

                            آخرین به روزرسانی :

  ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ۱۶:۰۴
نام محصولضخامتابعادنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق اکسین اهواز106*2شیتST52270000
ورق اکسین اهواز126*2شیتST52269000
ورق اکسین اهواز156*2شیتST52268000
ورق اکسین اهواز2012*2شیتST52266000
ورق اکسین اهواز256*2شیتST52260000
ورق اکسین اهواز2512*2شیتST52-
ورق اکسین اهواز306*2شیتST52267000
ورق اکسین اهواز356*2شیتST52302000
ورق اکسین اهواز4012*2شیتST52275000
ورق اکسین اهواز456*2شیتST52325000
ورق اکسین اهواز50طول*2شیتST52305000  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)