35060 - 031

ورق رنگی و ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه به شرح زیر می باشد

                                               آخرین به روزرسانی :

  ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۰۲
نام محصولضخامتعرضبرندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)
ورق گالوانیزه0/41000شهرکرد39400هفت الماس39600کاشان40200
ورق گالوانیزه0/51000شهرکرد37500هفت الماس37700کاشان38400
ورق گالوانیزه0/51250شهرکرد37700هفت الماس37500کاشان38300
ورق گالوانیزه0/61000شهرکرد37400هفت الماس37800کاشان38200
ورق گالوانیزه0/61250شهرکرد37400هفت الماس37800کاشان37800
ورق گالوانیزه0/71000شهرکرد36600هفت الماس36800کاشان37700
ورق گالوانیزه0/71250شهرکرد36800هفت الماس37000کاشان37600
ورق گالوانیزه0/81000شهرکرد36600هفت الماس36700کاشان37600
ورق گالوانیزه0/81250شهرکرد36700هفت الماس36900کاشان37800
ورق گالوانیزه0/91000شهرکرد35900هفت الماس36300کاشان37300
ورق گالوانیزه0/91250شهرکرد36400هفت الماس36500کاشان37300
ورق گالوانیزه1/01000شهرکرد36100هفت الماس36400کاشان37300
ورق گالوانیزه1/01250شهرکرد36800هفت الماس36900کاشان37500
ورق گالوانیزه1/251000شهرکرد36200هفت الماس36400کاشان37300
ورق گالوانیزه1/251250شهرکرد37100هفت الماس37100کاشان37300
ورق گالوانیزه1/501000شهرکرد36400هفت الماس36600کاشان37300
ورق گالوانیزه1/501250شهرکرد36500هفت الماس37300کاشان-
ورق گالوانیزه2/01000شهرکرد37400هفت الماس37800کاشان-
ورق گالوانیزه2/01250شهرکرد37300هفت الماس37700کاشان-لیست قیمت ورق رنگی موجود در اصفهان به شرح زیر می باشد

                       آخرین به روزرسانی :

  ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۴۱
نام محصولضخامتعرضبرندرئالقیمت(ریال)
ورق رنگی 0/51250فولاد501545500
ورق رنگی0/51250فولاد901644700
ورق رنگی0/51250فولاد300044500
ورق رنگی0/51250فولاد2004
44700
ورق رنگی0/51250فولاد801746000لیست قیمت ورق رنگی چینی موجود در اصفهان به شرح زیر می باشد

               آخرین به روزرسانی :

  ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۴۰
نام محصولابعادرنگمحل بارگیری قیمت(ریال)
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250آبیبندر44100
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سفیدبندر44100
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250قرمزبندر44100
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250قهوه ایبندر44400
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250نارنجی بندر44100
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سفالیبندر44100
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250پرتقالیبندر44100
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سبزبندر44100  • طلا ۱۸ 1,544,030 (0.69%)
  • سکه 16,211,000 (0.42%)
  • دلار 48,990 (0%)
  • یورو 58,360 (0%)
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 580-585 (%4.46)
  • شمش 385-395 (%1.3)