35060 - 031

ورق رنگی و ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه به شرح زیر می باشد

                                               آخرین به روزرسانی :

  ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۳۲
نام محصولضخامتعرضبرندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)
ورق گالوانیزه0/41000تاراز85000هفت الماس-فولاد-
ورق گالوانیزه0/51000تاراز73500هفت الماس74700فولاد75000
ورق گالوانیزه0/51250تاراز74500هفت الماس74700فولاد74000
ورق گالوانیزه0/61000تاراز72500هفت الماس44800--
ورق گالوانیزه0/61250تاراز73000----
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------لیست قیمت ورق رنگی موجود در اصفهان به شرح زیر می باشد

                       آخرین به روزرسانی :

  ۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۱۰
نام محصولضخامتعرضبرندرئالقیمت(ریال)
ورق رنگی 0/51250فولاد501556500
ورق رنگی0/51250فولاد901657000
ورق رنگی0/51250فولاد300056000
ورق رنگی0/51250فولاد2004
56500
ورق رنگی0/51250فولاد801756500
ورق رنگی0/51250فولاد1015-
ورق رنگی0/51250فولاد6024-لیست قیمت ورق رنگی چینی موجود در اصفهان به شرح زیر می باشد

               آخرین به روزرسانی :

  ۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۳۴
نام محصولابعادرنگمحل بارگیری قیمت(ریال)
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250آبیبندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سفیدبندر58950
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250قرمزبندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250قهوه ایبندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250نارنجی بندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سفالیبندر57950
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250پرتقالیبندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سبزبندر57950
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250صورتیبندر57950
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250بنفشبندر57950  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)