35060 - 031

ورق رنگی و ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه به شرح زیر می باشد

                                               آخرین به روزرسانی :

  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۲۷
نام محصولضخامتعرضبرندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)
ورق گالوانیزه0/41000شهرکرد43500هفت الماس43000کاشان45000
ورق گالوانیزه0/51000شهرکرد41700هفت الماس41500کاشان41700
ورق گالوانیزه0/51250شهرکرد41400هفت الماس41300کاشان41600
ورق گالوانیزه0/61000شهرکرد41350هفت الماس40850کاشان41900
ورق گالوانیزه0/61250شهرکرد41050هفت الماس40550کاشان41900
ورق گالوانیزه0/71000شهرکرد40050هفت الماس39350کاشان40600
ورق گالوانیزه0/71250شهرکرد39850هفت الماس39550کاشان40600
ورق گالوانیزه0/81000شهرکرد39850هفت الماس39050کاشان40100
ورق گالوانیزه0/81250شهرکرد39550هفت الماس39650کاشان39600
ورق گالوانیزه0/91000شهرکرد38900هفت الماس38400کاشان39600
ورق گالوانیزه0/91250شهرکرد39900هفت الماس39400کاشان39600
ورق گالوانیزه1/01000شهرکرد39300هفت الماس39200کاشان39600
ورق گالوانیزه1/01250شهرکرد39700هفت الماس39400کاشان39600
ورق گالوانیزه1/251000شهرکرد39400هفت الماس38900کاشان39800
ورق گالوانیزه1/251250شهرکرد39800هفت الماس39300کاشان39600
ورق گالوانیزه1/501000شهرکرد40400هفت الماس40400کاشان40500
ورق گالوانیزه1/501250شهرکرد40900هفت الماس40400کاشان-
ورق گالوانیزه2/01000شهرکرد41100هفت الماس40800کاشان-
ورق گالوانیزه2/01250شهرکرد40600هفت الماس40100کاشان-لیست قیمت ورق رنگی موجود در اصفهان به شرح زیر می باشد

                       آخرین به روزرسانی :

  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۳:۲۹
نام محصولضخامتعرضبرندرئالقیمت(ریال)
ورق رنگی 0/51250فولاد501548500
ورق رنگی0/51250فولاد901648500
ورق رنگی0/51250فولاد300048500
ورق رنگی0/51250فولاد2004
48500
ورق رنگی0/51250فولاد801749000
ورق رنگی0/51250فولاد1015-لیست قیمت ورق رنگی چینی موجود در اصفهان به شرح زیر می باشد

               آخرین به روزرسانی :

  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۲۷
نام محصولابعادرنگمحل بارگیری قیمت(ریال)
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250آبیبندر49200
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سفیدبندر48800
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250قرمزبندر48800
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250قهوه ایبندر48800
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250نارنجی بندر48800
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سفالیبندر48800
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250پرتقالیبندر48800
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سبزبندر48800
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250صورتیبندر48800
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250بنفشبندر48800  • طلا ۱۸ 1,829,600 (0.57%)
  • سکه 19,555,000 (1.01%)
  • دلار 42,000 (0%)
  • یورو 72,970 (1.02%)
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)