35060 - 031

ورق رنگی و ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه به شرح زیر می باشد

                                               آخرین به روزرسانی :

  ۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۵۵
نام محصولضخامتعرضبرندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)
ورق گالوانیزه0/421000تاراز-هفت الماسفولاد
ورق گالوانیزه0/421250تاراز-هفت الماس-فولاد-
ورق گالوانیزه0/481000تاراز-
ورق گالوانیزه0/481250تاراز-
ورق گالوانیزه0/501000تاراز99200هفت الماس97000فولاد
ورق گالوانیزه0/501250تاراز100200هفت الماس98000فولاد
ورق گالوانیزه0/601000تاراز97200هفت الماس95000فولاد-
ورق گالوانیزه0/601250تاراز97200هفت الماس95000فولاد-
ورق گالوانیزه0/701000تاراز92200هفت الماس90000فولاد
ورق گالوانیزه0/701250تاراز95200هفت الماس93000فولاد
ورق گالوانیزه0/801000تاراز92200هفت الماس90000فولاد-
ورق گالوانیزه0/801250تاراز94200هفت الماس92000
ورق گالوانیزه1/001000تاراز92200-هفت الماس90000-فولاد-
ورق گالوانیزه1/201000تاراز93200-هفت الماس--فولاد-
ورق گالوانیزه1/201250تاراز93200-هفت الماس--فولاد-
ورق گالوانیزه1/501000تاراز95200-هفت الماس93000-فولاد-
ورق گالوانیزه1/501250تاراز94200-هفت الماس92000-فولاد-
ورق گالوانیزه2/001000تاراز95200-هفت الماس92000-فولاد-
ورق گالوانیزه2/001250تاراز95200-هفت الماس93000-فولاد-
ورق گالوانیزه2/501000----هفت الماس94000--
ورق گالوانیزه2/501250----هفت الماس94000--
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------لیست قیمت ورق رنگی موجود در اصفهان به شرح زیر می باشد

                       آخرین به روزرسانی :

  ۱ دی ۱۳۹۸ ۱۷:۰۹
نام محصولضخامتعرضبرندرئالقیمت(ریال)
ورق رنگی 0/51250فولاد5015124000
ورق رنگی0/51250فولاد9016124000
ورق رنگی0/51250فولاد3000124000
ورق رنگی0/51250فولاد2004
124000
ورق رنگی0/51250فولاد8017-
ورق رنگی0/51250فولاد1015-
ورق رنگی0/51250فولاد6024-لیست قیمت ورق رنگی چینی موجود در اصفهان به شرح زیر می باشد

               آخرین به روزرسانی :

  ۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۳۴
نام محصولابعادرنگمحل بارگیری قیمت(ریال)
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250آبیبندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سفیدبندر58950
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250قرمزبندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250قهوه ایبندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250نارنجی بندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سفالیبندر57950
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250پرتقالیبندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سبزبندر57950
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250صورتیبندر57950
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250بنفشبندر57950  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)