35060 - 031

ورق رنگی و ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه به شرح زیر می باشد

                                               آخرین به روزرسانی :

  ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۴
نام محصولضخامتعرضبرندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)
ورق گالوانیزه0/41000شهرکرد50300هفت الماس49900کاشان52900
ورق گالوانیزه0/51000شهرکرد46650هفت الماس48600کاشان47000
ورق گالوانیزه0/51250شهرکرد46200هفت الماس45800کاشان46800
ورق گالوانیزه0/61000شهرکرد44800هفت الماس44800کاشان45900
ورق گالوانیزه0/61250شهرکرد45600هفت الماس45300کاشان46500
ورق گالوانیزه0/71000شهرکرد45100هفت الماس44800کاشان45600
ورق گالوانیزه0/71250شهرکرد44100هفت الماس44100کاشان45300
ورق گالوانیزه0/81000شهرکرد43400هفت الماس42100کاشان44800
ورق گالوانیزه0/81250شهرکرد44500هفت الماس44200کاشان46000
ورق گالوانیزه0/91000شهرکرد43100هفت الماس41800کاشان44800
ورق گالوانیزه0/91250شهرکرد43900هفت الماس43600کاشان44800
ورق گالوانیزه1/01000شهرکرد43700هفت الماس43400کاشان44600
ورق گالوانیزه1/01250شهرکرد44600هفت الماس44300کاشان45500
ورق گالوانیزه1/251000شهرکرد43400هفت الماس43900کاشان45100
ورق گالوانیزه1/251250شهرکرد45200هفت الماس44600کاشان44800
ورق گالوانیزه1/501000شهرکرد44400هفت الماس43600کاشان45100
ورق گالوانیزه1/501250شهرکرد46100هفت الماس45800کاشان-
ورق گالوانیزه2/01000شهرکرد46600هفت الماس46300کاشان-
ورق گالوانیزه2/01250شهرکرد45500هفت الماس45200کاشان-لیست قیمت ورق رنگی موجود در اصفهان به شرح زیر می باشد

                       آخرین به روزرسانی :

  ۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۱۳:۱۷
نام محصولضخامتعرضبرندرئالقیمت(ریال)
ورق رنگی 0/51250فولاد501556500
ورق رنگی0/51250فولاد901657000
ورق رنگی0/51250فولاد300056000
ورق رنگی0/51250فولاد2004
56500
ورق رنگی0/51250فولاد801756500
ورق رنگی0/51250فولاد1015-
ورق رنگی0/51250فولاد6024-لیست قیمت ورق رنگی چینی موجود در اصفهان به شرح زیر می باشد

               آخرین به روزرسانی :

  ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۴
نام محصولابعادرنگمحل بارگیری قیمت(ریال)
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250آبیبندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سفیدبندر58950
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250قرمزبندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250قهوه ایبندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250نارنجی بندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سفالیبندر57950
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250پرتقالیبندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سبزبندر57950
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250صورتیبندر57950
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250بنفشبندر57950  • طلا ۱۸ 2,434,500 (0.24%)
  • سکه 30,145,000 (0.72%)
  • دلار 42,000 (0%)
  • یورو 95,830 (0%)
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)