35060 - 031

قیمت ورق فولاد مبارکه

لیست قیمت ورق رول فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

                                    آخرین به روزرسانی :

  ۱ دی ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰
نام محصولضخامتعرضنوع کیفیتقیمت (ریال)
ورق فولاد مبارکه31250رولST3764000
ورق فولاد مبارکه31500رولST3770000
ورق فولاد مبارکه41250رولST3764000
ورق فولاد مبارکه41500رولST3770500
ورق فولاد مبارکه4/81500رولST37-
ورق فولاد مبارکه51000رولST37-
ورق فولاد مبارکه51500رولST3769800
ورق فولاد مبارکه61500رولST3769500
ورق فولاد مبارکه81500رولST3768300
ورق فولاد مبارکه101500رولST3768000
ورق فولاد مبارکه121500رولST3768000
ورق فولاد مبارکه151500رولST3768000
ورق فولاد مبارکه2/51250رولST37-
ورق فولاد مبارکه21250رول ST3763200لیست قیمت ورق فابریک فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

                            آخرین به روزرسانی :

  ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۸:۱۹
نام محصولضخامتابعادنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق فولاد مبارکه31500فابریک(شیت)ST37-
ورق فولاد مبارکه41500فابریک(شیت)ST37-
ورق فولاد مبارکه61500فابریک(شیت)ST3765700
ورق فولاد مبارکه81500فابریک(شیت)ST3766700
ورق فولاد مبارکه101500فابریک(شیت)ST3765700
ورق فولاد مبارکه121500فابریک(شیت)ST3765700
ورق فولاد مبارکه151500فابریک(شیت)ST3765700  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)