35060 - 031

قیمت ورق فولاد مبارکه

لیست قیمت ورق رول فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

                                    آخرین به روزرسانی :

  ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۳۲
نام محصولضخامتعرضنوع کیفیتقیمت (ریال)
ورق فولاد مبارکه31250رولST37-
ورق فولاد مبارکه31500رولST3745400
ورق فولاد مبارکه41500رولST3745400
ورق فولاد مبارکه4/81500رولST37-
ورق فولاد مبارکه51500رولST3739400
ورق فولاد مبارکه61500رولST3739400
ورق فولاد مبارکه81500رولST3739400
ورق فولاد مبارکه101500رولST3739400
ورق فولاد مبارکه121500رولST3739400
ورق فولاد مبارکه151500رولST3739400
ورق فولاد مبارکه20 طول مختلف2000رولST37-
ورق فولاد مبارکه202000رولST3744000
ورق فولاد مبارکه252000رولST3744000
ورق فولاد مبارکه302000رولST3744000
ورق فولاد مبارکهST52 202000رولST52-
ورق فولاد مبارکه25 ST522000رولST52-
ورق فولاد مبارکه30 ST522000رولST52-
ورق فولاد مبارکه 2/5 st331005رول ُُST33
ورق فولاد مبارکه 2/51275رول ST33

ورق فولاد مبارکهلیست قیمت ورق فابریک فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

                            آخرین به روزرسانی :

  ۲۳ تیر ۱۳۹۷ ۱۳:۴۱
نام محصولضخامتابعادنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق فولاد مبارکه31500فابریک(شیت)ST37-
ورق فولاد مبارکه41500فابریک(شیت)ST37-
ورق فولاد مبارکه61500فابریک(شیت)ST3732000
ورق فولاد مبارکه81500فابریک(شیت)ST3732000
ورق فولاد مبارکه101500فابریک(شیت)ST3732000
ورق فولاد مبارکه121500فابریک(شیت)ST3732000
ورق فولاد مبارکه151500فابریک(شیت)ST3732200  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)