35060 - 031

قیمت ورق فولاد مبارکه

لیست قیمت ورق رول فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

                                    آخرین به روزرسانی :

  ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۴۱
نام محصولضخامتعرضنوع کیفیتقیمت (ریال)
ورق فولاد مبارکه31250رولST3728400
ورق فولاد مبارکه31500رولST3728400
ورق فولاد مبارکه41500رولST3728400
ورق فولاد مبارکه4/81500رولST3727000
ورق فولاد مبارکه51500رولST3727000
ورق فولاد مبارکه61500رولST3728300
ورق فولاد مبارکه81500رولST3727000
ورق فولاد مبارکه101500رولST3727000
ورق فولاد مبارکه121500رولST3727200
ورق فولاد مبارکه151500رولST3726900
ورق فولاد مبارکه20(طول مختلف)2000رولST37-
ورق فولاد مبارکه202000رولST3729600
ورق فولاد مبارکه252000رولST3729600
ورق فولاد مبارکه302000رولST3729600
ورق فولاد مبارکهST52 202000رولST5232000
ورق فولاد مبارکه25 ST522000رولST5232000
ورق فولاد مبارکه30 ST522000رولST5233000لیست قیمت ورق فابریک فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

                            آخرین به روزرسانی :

  ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۴۲
نام محصولضخامتابعادنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق فولاد مبارکه31500فابریک(شیت)ST3728800
ورق فولاد مبارکه41500فابریک(شیت)ST3728800
ورق فولاد مبارکه61500فابریک(شیت)ST3728700
ورق فولاد مبارکه81500فابریک(شیت)ST3727200
ورق فولاد مبارکه101500فابریک(شیت)ST3727200
ورق فولاد مبارکه121500فابریک(شیت)ST3727500
ورق فولاد مبارکه151500فابریک(شیت)ST3727000  • طلا ۱۸ 1,544,030 (0.69%)
  • سکه 16,211,000 (0.42%)
  • دلار 48,990 (0%)
  • یورو 58,360 (0%)
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 580-585 (%4.46)
  • شمش 385-395 (%1.3)