35060 - 031

قیمت ورق فولاد مبارکه

لیست قیمت ورق رول فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

                                    آخرین به روزرسانی :

  ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۲۲
نام محصولضخامتعرضنوع کیفیتقیمت (ریال)
ورق فولاد مبارکه31250رولST3731000
ورق فولاد مبارکه31500رولST3731000
ورق فولاد مبارکه41500رولST3731000
ورق فولاد مبارکه4/81500رولST37-
ورق فولاد مبارکه51500رولST3729700
ورق فولاد مبارکه61500رولST3729500
ورق فولاد مبارکه81500رولST3729400
ورق فولاد مبارکه101500رولST3729400
ورق فولاد مبارکه121500رولST3729400
ورق فولاد مبارکه151500رولST3729700
ورق فولاد مبارکه20 طول مختلف2000رولST3731300
ورق فولاد مبارکه202000رولST3731500
ورق فولاد مبارکه252000رولST3731500
ورق فولاد مبارکه302000رولST3731500
ورق فولاد مبارکهST52 202000رولST52-
ورق فولاد مبارکه25 ST522000رولST52-
ورق فولاد مبارکه30 ST522000رولST52-لیست قیمت ورق فابریک فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

                            آخرین به روزرسانی :

  ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۴۴
نام محصولضخامتابعادنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق فولاد مبارکه31500فابریک(شیت)ST3729600
ورق فولاد مبارکه41500فابریک(شیت)ST3729600
ورق فولاد مبارکه61500فابریک(شیت)ST3728800
ورق فولاد مبارکه81500فابریک(شیت)ST37-
ورق فولاد مبارکه101500فابریک(شیت)ST3728800
ورق فولاد مبارکه121500فابریک(شیت)ST3728800
ورق فولاد مبارکه151500فابریک(شیت)ST3728800  • طلا ۱۸ 2,391,800 (0%)
  • سکه 28,210,000 (0%)
  • دلار 42,000 (0%)
  • یورو 94,040 (0%)
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)