35060 - 031

پروفیل Z

لیست قیمت پروفیل Z به شرح زیر می باشد

                                                     آخرین به روزرسانی :

  ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۶:۲۸
نام محصولضخامتقیمت(ریال)
پروفیل Z2216000
پروفیل Z2/5202000
پروفیل Z3متفرقه-
پروفیل Z3198000  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)